top of page
Vage mensen vermenging
laura1-zw.jpg

ARBEIDSRECHT

Laura van Asseldonk adviseert en procedeert vooral op het brede terrein van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Het arbeidsrecht gaat onder meer over individueel ontslag (bijvoorbeeld door een verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar gedrag of langdurige ziekte), collectief ontslag (bijvoorbeeld door een slechte financiële situatie, werkvermindering of bedrijfsverhuizing), medezeggenschap (via medezeggenschapsorganen hebben werknemers invloed op belangrijke besluiten in de onderneming), reorganisatie (denk aan een doelmatiger inrichting van de organisatie), arbeidsomstandigheden en (de wijziging van) arbeidsvoorwaarden (salaris, functie, arbeidstijden, vakantieregeling).

 

Uit een dossier arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers kunnen betrokken raken bij ingrijpende, maar ook noodzakelijke besluiten zoals individueel of collectief ontslag. Niet ieder ontslag hoeft echter gepaard te gaan met een procedure bij UWV of kantonrechter. Zo kan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst tot stand komen doordat de werkgever en werknemer samen afspraken maken over een einddatum, het vervallen van een concurrentie- en relatiebeding, de ontslagvergoeding, een getuigschrift, vrijstelling van werkzaamheden en de eindafrekening. Deze afspraken leggen ze vast in een vaststellingsovereenkomst. Als arbeidsrechtadvocaat zal ik de werkgever/werknemer wijzen op belangrijke aspecten, hem ondersteuning bieden bij de onderhandelingen en de uiteindelijke afspraken goed vastleggen.

In een collectief ontslagdossier buig ik me over de route met verschillende tussenstations die een werkgever moet afleggen om tot een collectief ontslag te kunnen komen. Deze tussenstations kunnen onder meer zijn: melding van collectief ontslag bij het UWV, het vragen van advies door de ondernemer aan de Ondernemingsraad over de reorganisatie, onderhandelen met de vakbonden over een Sociaal Plan, maken van individuele afspraken met de boventallige werknemers over een van werk-naar-werktraject. Het luistert nauw alle stappen op het juiste moment en zorgvuldig te zetten. Als een werkgever ondanks de impact van zo’n traject in vertrouwen achterom en vooruit kan kijken, is mijn taak als advocaat zinvol geweest.

Parallel Lines
bottom of page