top of page
Advocatenkantoor

ERFRECHT

anke1-zw.jpg

Als erfrechtadvocaat ondersteun ik mijn cliënten met geschillen op het gebied van erfrecht. Ik help de vaak complexe puzzels op te lossen die een overlijden vaak meteen al met zich meebrengen. Het gaat van de vraag wat er met de spullen van de overledene moet gebeuren tot wat je mag doen en vooral moet laten? We kijken of er een testament is of dat het versterferfrecht van toepassing is. Wie er zijn allemaal betrokken (erfgenamen, legitimarissen, legatarissen), wat er verdeeld moet worden, bij welke rechtbank we moeten zijn, wat de waarde van de nalatenschap is en wie welke kosten moet betalen bijvoorbeeld.
 

Lang niet altijd is het helder wat er behoort tot de nalatenschap en wie waar recht op heeft. Misschien is er een testament met legaten die uitgekeerd moeten worden voordat de nalatenschap verdeeld kan worden. Of een van de erfgenamen doet een beroep op zijn of haar legitieme portie omdat er veel geld verdwenen lijkt te zijn bij het overlijden van een naaste. Klopt het testament of kan er sprake zijn van financieel misbruik van ouderen?

In deze wirwar van vragen en onduidelijkheden kan ik als erfrechtadvocaat duidelijkheid scheppen. Ik stel alles in het werk om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Ook in de volgende gevallen ben ik je graag van dienst:   

Termen:

 • Uitleg testament

 • Geldigheid testament

 • (ontslag) executeur

 • Verdeling en afwikkeling nalatenschap

 • Verklaring van erfrecht

 • Benoeming vereffenaar

 • Wel of niet-opeisbare vorderingen

 • Legitieme portie (legitimaris)

 • Zuiver aanvaarden / beneficiair aanvaarden (aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving) / verwerpen nalatenschap

 • Legaat (legataris)

 • Wettelijke verdeling

 • Ouderlijke boedelverdeling

 • Boedelbeschrijving

 • Rekening en verantwoording

 • Wilsrechten

 • Versterferfrecht (geen testament)

Parallel Lines
bottom of page